reskin (57)

ฉีดคีลอยด์

ฉีดคีลอยด์ แผลเป็นโตนูน นั้นแบ่งเป็น 2 แบบคือ แผลเป็นนูนเกิน หรือ hypertrophic scar เป็นแผลเป็นที่โตนูน แต่ไม่เกินขอบเขตของแผลเดิมในระยะแรกจะมีลักษณะนูน แดง คัน และแผลเป็นคีลอยด์ เป็นแผลเป็นที่โตนูน และขยายใหญ่เกินขอบเขตของแผลเดิมไปมาก ซึ่งแผลเป็นนูน หรือ ที่เราเรียกกันว่า “คีลอยด์” นั้นเป็นภาวะที่มีเนื้อเยื่อพังผืดเจริญกว่าปกติบริเวณรอยแผลต่างๆ โดยจะเกิดหลังจากแผลหายแล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์ขึ้นไป บางรายกว่าจะเป็นแผลเป็นนูนอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนจึงจะเห็นได้ชัด แผลเป็นนูนนี้สามารถพบได้ในทุกเพศทุกวัย โดยในวัยเด็กจะพบได้น้อยกว่าวัยผู้ใหญ่ และพบว่าคนเลือดกรุ๊ปเอ จะมีโอกาสเป็นแผลคีลอยด์มากกว่าเลือดกรุ๊ปอื่น สตรีตั้งครรภ์มีโอกาสเกิดการกระตุ้นให้แผลคีลอยด์ขยายใหญ่ขึ้นได้ ส่วนการเกิดแผลคีลอยด์นั้นทั้งหญิงและชายมีโอกาสเกิดได้เท่าๆ กัน ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนของการเกิดแผลเป็นนูน แต่จากการศึกษาเชื่อว่าอาจเกิดจากโรคภูมิแพ้ตนเองของผิวหนัง คือ ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานผิดปกติต่อผิวหนังในส่วนเกิดแผล จึงเกิดการกระตุ้นให้เนื้อเยื่อ (Fibroblast) ผิวหนังในส่วนนั้นเจริญเกินปกติ ทำให้เกิด แผลเป็นนูนขึ้นทั้งนี้แผลเป็นนูนสามารถเกิดได้หลังจากแผลทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นแผลที่เกิดจากสาเหตุใดก็ตาม เช่น แผลผ่าตัด เจาะหู แผลเป็นจากสิวไฟไหม้ น้ำร้อนลวก แผลจากการฉีด โดยบริเวณที่เกิดแผลเป็นนูนได้บ่อยคือแผ่นหลัง ไหล่ หน้าอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับผิวของแต่ละคนและกรรมพันธุ์ โดยเฉพาะแผลที่มีการอักเสบมากจะมีโอกาสเกิดแผลเป็นมากยิ่งขึ้น หรือ บางคนชอบแคะแกะเการุนแรงอย่างมันมือทำให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนก็จะเกิดคีลอยด์ได้เช่นกันแผลเป็นนูนมี 2… Read More

default-ds-photo-getty-article-139-241-156445997_XS

Keloid

Keloid เกิดจากแผลอักเสบทำให้คอลลาเจนสร้างมากกว่าปกติจนทำให้เกิดแผลนูนใหญ่กว่าปกติ มีลักษณะนูน แข็ง หรือหยุ่นคล้ายยาง ผิวมัน มองเห็นชัดเจนจากผิวหนังปกติ ขนาดของแผลจะกว้างกว่าแผลเดิมตอนเริ่มต้น และมีแนวโน้มที่จะขยายขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ แผลเป็นนูน คีลอยด์ (Keloid) อาจจะมีอาการเจ็บ คัน ร่วมด้วย อาจจะกดแล้วเจ็บ ก้อนเนื้ออาจจะค่อยๆ โตขึ้นหรือคงที่แต่จะใหญ่กว่าแผลเดิม บางครั้งแผลเป็นนูน คีลอยด์ (Keloid) นูนใหญ่มีสีแดงคล้ำ เนื่องจากมีเส้นเลือดมาเลี้ยงเป็น แผล เป็นนูนชนิดคีลอยด์จะมีขนาดใหญ่กว่าแผลเป็นธรรมดา และกว้างใหญ่กว่าแผลตอนเริ่มต้น มีลักษณะนูน แข็ง หรือหยุ่นคล้ายยาง ผิวมัน มองเห็นชัดเจนจากผิวหนังปกติ มีสีแดงเนื่องจากมีเส้นเลือดมาเลี้ยงเป็นจำนวนมาก แผลเป็นนูนชนิดคีลอยด์อาจจะมีอาการเจ็บ คัน ร่วมด้วย อาจจะกดแล้วเจ็บ ก้อนเนื้ออาจจะค่อยๆ โตขึ้นหรือคงที่แต่จะใหญ่กว่าแผลเดิม ปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดคีลอยด์ (Keloid) แผลจากการเป็นสิว แผลจากการเจาะหู แผลปลูกฝี ฉีดวัคซีน แผลผ่าตัดต่างๆ แผลผ่าคลอด แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก แผลถูกของมีคมบาด แผลจากอุบัติเหตุ รักษาโดยการใช้ยาสลายฉีดให้ แผลเป็นนูน คีลอยด์ (Keloid) ยุบตัวลง… Read More

18-face-wash.w529.h352.2x

รักษาฝ้ากระ

รักษาฝ้ากระ รักษาฝ้ากระมีหลายชนิด จึงต้องเลือกใช้ตามรอยโรค โดยอาศัยหลักการดูดซับแสงของรงควัตถุในช่วงคลื่น ต่างๆกัน ตัวอย่างเช่น เมลานิน ฮีโมโกบิน (ในเมล็ดเลือดแดง)และน้ า ซึ่งเป็นส่วนประกอบส าคัญในเซลล์ผิวหนัง จะดูดซับแสงในช่วงคลื่นต่างๆกัน เช่น แสงช่วงคลื่นสีแดง (ความยาวช่วงคลื่น 193 nm)จะมีผลต่อสารพอร์ไฟริน แสงความยาวช่วงคลื่น 577 nm มีผลต่อฮีโมโกลบิน (ในเม็ดเลือดแดง) นอกจากนั้นรักษาฝ้ากระยังมีผลต่อการท าลายเนื้อเยื่อ โดยความร้อนจะท าให้เกิดสลายตัวของดีเอ็นเอ (DNA) อาร์เอ็นเอ (RNA) และผิวหนังของเซลล์ โดยเซลล์ปกติของมนุษย์จะเริ่มตายเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 45O ซ เป็น ระยะเวลา 20 นาที แต่เมื่ออุณภูมิสูงขึ้น 10O ซ ระยะเวลาที่ใช้จะลดลง 10 เท่า จากความรู้ดังกล่าวเราสามารถน าเครื่องรักษาฝ้ากระมาประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคผิวหนัง และปัจจุบันการ รักษาโรคผิวหนังโดยใช้แสงรักษาฝ้ากระได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โรคและปัญหาทางผิวหนังหลายชนิดที่ไม่เคยรักษามา ก่อน หรือรักษาได้ผลไม่ดีนัก ก็สามารถรักษาได้ผลโดยใช้แสงเลเซอร แต่จะเห็นว่ารักษาฝ้ากระแต่ละชนิดมีผลต่อเนื้อเยื่อเแตกต่างกัน จึงเป็นไปไม่ได้ที่รักษาฝ้ากระแบบเดียวจะรักษาได้ ทุกโรคดังนั้นการท… Read More

크기변환_shutterstock_18259333

เลเซอร์หลุมสิว

เลเซอร์หลุมสิว เลเซอร์มีหลายชนิด จึงต้องเลือกใช้ตามรอยโรค โดยอาศัยหลักการดูดซับแสงของรงควัตถุในช่วงคลื่น ต่างๆกัน ตัวอย่างเช่น เมลานิน ฮีโมโกบิน (ในเมล็ดเลือดแดง)และน้ า ซึ่งเป็นส่วนประกอบส าคัญในเซลล์ผิวหนัง จะดูดซับแสงในช่วงคลื่นต่างๆกัน เช่น แสงช่วงคลื่นสีแดง (ความยาวช่วงคลื่น 193 nm)จะมีผลต่อสารพอร์ไฟริน แสงความยาวช่วงคลื่น 577 nm มีผลต่อฮีโมโกลบิน (ในเม็ดเลือดแดง) นอกจากนั้นเลเซอร์ยังมีผลต่อการท าลายเนื้อเยื่อ โดยความร้อนจะท าให้เกิดสลายตัวของดีเอ็นเอ (DNA) อาร์เอ็นเอ (RNA) และผิวหนังของเซลล์ โดยเซลล์ปกติของมนุษย์จะเริ่มตายเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 45O ซ เป็น ระยะเวลา 20 นาที แต่เมื่ออุณภูมิสูงขึ้น 10O ซ ระยะเวลาที่ใช้จะลดลง 10 เท่า เราจะเลือกใช้กระจกกรองแสงที่มีค่า 590 nm ลำแสงที่ถูกปล่อยออกมาจะถูกดูดซับโดย ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงที่อยู่ในหลอดเลือดนั้นและพลังงานแสงจะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนในระดับที่ เหมาะสมท าให้เส้นเลือดถูกท าลาย ถ้าเราต้องการรักษาริ้วรอยเหี่ยวย่นหรือกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเราจะใช้ กระจกกรองแสงที่มีค่า 640… Read More

เลเซอร์หน้าใส

เลเซอร์หน้าใส เลเซอร์มีหลายชนิด จึงต้องเลือกใช้ตามรอยโรค โดยอาศัยหลักการดูดซับแสงของรงควัตถุในช่วงคลื่น ต่างๆกัน ตัวอย่างเช่น เมลานิน ฮีโมโกบิน (ในเมล็ดเลือดแดง)และน้ า ซึ่งเป็นส่วนประกอบส าคัญในเซลล์ผิวหนัง จะดูดซับแสงในช่วงคลื่นต่างๆกัน เช่น แสงช่วงคลื่นสีแดง (ความยาวช่วงคลื่น 193 nm)จะมีผลต่อสารพอร์ไฟริน แสงความยาวช่วงคลื่น 577 nm มีผลต่อฮีโมโกลบิน (ในเม็ดเลือดแดง) นอกจากนั้นเลเซอร์ยังมีผลต่อการท าลายเนื้อเยื่อ โดยความร้อนจะทำให้เกิดสลายตัวของดีเอ็นเอ (DNA) อาร์เอ็นเอ (RNA) และผิวหนังของเซลล์ โดยเซลล์ปกติของมนุษย์จะเริ่มตายเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 45O ซ เป็น ระยะเวลา 20 นาที แต่เมื่ออุณภูมิสูงขึ้น 10O ซ ระยะเวลาที่ใช้จะลดลง 10 เท่า จากความรู้ดังกล่าวเราสามารถน าเครื่องเลเซอร์มาประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคผิวหนัง และปัจจุบันการ รักษาโรคผิวหนังโดยใช้แสงเลเซอร์ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โรคและปัญหาทางผิวหนังหลายชนิดที่ไม่เคยรักษามา ก่อน หรือรักษาได้ผลไม่ดีนัก ก็สามารถรักษาได้ผลโดยใช้แสงเลเซอร แต่จะเห็นว่าเลเซอร์แต่ละชนิดมีผลต่อเนื้อเยื่อเแตกต่างกัน จึงเป็นไปไม่ได้ที่เลเซอร์แบบเดียวจะรักษาได้ ทุกโรคดังนั้นการท างานในห้องผ่าตัดเกี่ยวกับเลเซอร์ผิวหนังควรมีอย่างน้อยคือ… Read More

187164729

รักษาจุดด่างดำจากสิว

รักษาจุดด่างดำจากสิว ร่อยรอยแผลเป็นที่เกิดจากสิว เป็นปัญหาใหญ่ แก้ไขยากและต้องใช้เวลา การแก้ไขจากต้นเหตุ เป็นวิธีที่ดีที่สุด แต่เมื่อเกิดรอยแผลแล้ว เรามาหาวิธีแก้ไขกันค่ะ รอยแผลที่เกิดจากสิว แยกออกเป็นสิวธรรมดา กับรอยสิวจากการเกิดผื่นแพ้บนใบหน้า ในที่นี้ จะขอพุดถึงการรักษารอยแผลเป็นจากสิวที่สิวยุบแล้ว ไม่มีสิวขึ้นต่อ สำหรับกรณีนี้ รักษาได้ง่าย ทั้งการใช้ครีมรัการอยแผลเป็นทั่วไป การยิงเลเซอร์ หรือการใช้ครีมที่มสารสกัดจาก AHA ก็สามารถทำได้ แผลเป็นที่เกิดจากสิวแบ่งได้ 3 แบบ แบบที่เป็นหลุมลงไป เป็นแบบที่พบเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากขบวนการอักเสบของสิวจะทำลายเนื้อเยื่อคอลลาเจนในชั้นหนังแท้ทำให้เป็นรอยบุ๋ม แบบที่เป็นเนื้อนูนขึ้นมามักพบที่จมูก คาง และบริเวณขากรรไกรเนื่องจากขบวนการอักเสบของสิวจะทำลายเนื้อเยื่อในชั้นหนังแท้แต่มีการซ่อมแซมของผิวมากกว่าปกติทำให้เนื้อนูนขึ้น แบบที่มีการเปลี่ยนแปลงของสี ซึ่งพบบ่อยมากมักมีสีออกแดงคล้ำๆ อาจเรียกว่ารอยแดง ไม่ได้เป็นสีดำล้วนแบบกระหรือ ฝ้า ซึ่งมีวิธีที่แตกต่างกัน ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่ดูแลผิวพรรณ หลังจากสิวอักเสบยุบหายแล้วมักทิ้งร่องรอย แดงๆ ดำๆโดยส่วนใหญ่รอยแดงจะหายได้เอง แต่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 6-12 เดือน ในกรณีที่ต้องการรักษาเพื่อให้รอยแดงจากสิวหายเร็วขึ้น ก็มีนวัตกรรมในการรักษาที่ช่วยได้หลายวิธีทั้งการทายา การรับประทานยา วิธีที่ดีและเห็นผลเร็วมากๆคือการใช้เลเซอร์ที่มีความยาวคลื่นที่เฉพาะเจาะจงกับรอยแดงเป็นพิเศษคือ การทำ ไอพีแอลซึ่งเป็นเลเซอร์ที่ทันสมัยที่สามารถลดรอยแดงสิวได้ถึง 20-30%ต่อครั้งที่ทำการรักษา ไม่มีเลือดออกและไม่เกิดบาดแผลหลังทำ หลังจากทำแล้วสามารถไปทำกิจวัตรต่างๆ เช่น เล่นกีฬา ว่ายน้ำ แต่งหน้า… Read More